கலைஞர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் நிராகரிக்கப்பட்டோர் மீண்டும் விண்ணப்பிக்கலாம்

கலைஞர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் நிராகரிக்கப்பட்டோர் மீண்டும் விண்ணப்பிக்கலாம்

*கலைஞர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் நிராகரிக்கப்பட்டோர் மீண்டும் விண்ணப்பிக்கலாம்.*

ரூ 1000 உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் நிராகரிக்கப்பட்ட பெண்கள் இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்.
இ சேவை மையங்கள் மூலம் பெண்கள் மீண்டும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
57 லட்சம் பேரின் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டதற்கான காரணம் எஸ்எம்எஸ் மூலம் அனுப்பப்பட்டுவிட்டது.

Share:FacebookX
Join the discussion

Follow @meksdemo

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Job Application Link

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Please note

This is a widgetized sidebar area and you can place any widget here, as you would with the classic WordPress sidebar.